vrijdag 12 oktober 2012

City trip Maaseik - 12 Oktober 2012
De hoofdreden van mijn bezoek aan Maaseik is het bezoek aan de China tentoonstelling die haar voorlaatste week ingaat.  Daar ik eerst de "Golden Sixties" expo in Luik heb bezocht (zie vorig bericht in mijn blog) heb ik beslist te overnachten in Maaseik om zo ook de andere bezienswaardigheden te kunnen bezoeken. 
De Kruisherenkerk of St.JacopskerckeVoor de gevel van de kerk van de kruisheren, de 'Sint-Jacopskerke', treffen we het bronzen kunstwerk "De Deugden" van Roland Rens dat op schalkse wijze de 'deugden' van de Maaseikenaars op een rijtje gezet: kaal, lui, lekker en hovaardig. 
Op de Markt van Maaseik staan tientallen gerestaureerde historische gevels.
We bekijken het standbeeld in carraramarmer van de Vlaamse primitieve schilders Jan en Hubert Van Eyck die op het einde van de 14de eeuw in Maaseik werden geboren. Dit beeldenduo werd ontworpen en gebeeldhouwd door Leopold Wiener en ingehuldigd door koning Leopold I op 5 september 1864. 

In dit mooie gebouw op de Markt is de Dienst voor Toerisme ondergebracht.

Bokkenrijder van Roland Rens Op de Grote Markt van Maaseik, dicht bij de oude stadsapotheek “Van Venckenray” of “De Blauwen Leeuw”, staat de “Monumententafel”. Het bronzen beeld stelt een Biedermeiertafel voor met daarop een stapel boeken. Sommige boeken kan men openen en dan vindt men informatie over enkele historische monumenten van Maaseik. Bovenop de stapel prijkt het beeld van een bokkenrijder, gezeten op zijn bok.


De oudste privé apotheek van België
wordt gerestaureerd


Foto van de oude  apotheek (archief)Gedurende 250 jaar hebben hier vanaf 1704 tot 1959 zes generaties apothekers gewerkt.


In het RAM (Regionaal Archeologisch Museum) kan men het renovatie project in detail volgen.


Hotel Van Eyck (waar ik logeerde)


Op de vier hoeken van het marktplein staan monumentale pompen in Maaslandse kalksteen. 
Ze werden in 1742 vervaardigd door Jaspar de Liège, een steenhouwer uit Maastricht. 

Deze publieke pompen bleven in gebruik tot in de jaren zestig van de vorige eeuw.

Maaseik is wel heel verlaten s'avonds. Ik ga lekker mosselen  eten in de brasserie De Beurs op de  Markt, en daarna vroeg in bed.

S'anderendaags morgens is mijn eerste bezoek aan de tentoonstelling.

"DE GOUDEN EEUW VAN CHINA"
Schatten uit de Tang-dynastie (618-907 na Chr.

De Tang-dynastie staat gekend voor haar enorme rijkdom. Deze belangrijke periode wordt niet voor niets bestempeld als ‘De gouden eeuw’. Een belangrijk element dat aan de basis ligt van de grote rijkdom is de Zijderoute, die opgestart werd tijdens de Han-dynastie. Dankzij de Zijderoute kwam de oosterse cultuur in contact met de westerse cultuur en konden goede en welvarende handelscontacten uitgebouwd worden.
De weerspiegeling van de enorme welvaart kan men terugvinden in de prachtige materiële cultuur die ontwikkeld werd tijdens de Tang-dynastie. 
De  tentoonstelling belicht o.m. de sociale positie van mannen en vrouwen, de unieke Chinese cultuur, handel, sport en beweging, boeddhisme, mystiek, kunst en literatuur.

Danseres of concubine? Concubines hebben veel macht. 

Eén concubine wordt de enige vrouwelijk keizer in de hele geschiedenis van China : Wu Zetian

Het meisje in Central-Aziatische klederdracht, slapend op een kameel, verwijst mogelijk naar de uit Tang-documenten bekende slavinnenhandel. Beschilderd aardewerk, Xi'an Museum
Reeds in 1987 werd in Maaseik een opmerkelijk museum geopend. Op 21 augustus 2009 heropende dit totaal vernieuwde Regionaal Archeologisch Museum stilletjes haar deuren. Gedurende drie jaar werd er hard gewerkt aan een nieuw concept waarin de uitgebreide collectie meer tot zijn recht kon komen.Wanneer de bezoeker via een originele 17e eeuwse deuromlijsting het museum binnenstapt staat hij oog in oog met een unieke collectie die tot de verbeelding spreekt. Het leven van de mens in en rond Maaseik wordt er chronologisch voorgesteld vanaf de steentijd tot en met het postmiddeleeuws tijdperk.

Een tijdelijke tentoonstelling  Oost-West, Thuis Best ?

“De vroege middeleeuwen in het Maasland, …” plaatst de Chinese cultuur naast de eigen Maaslandse cultuur.  Deze tentoonstelling confronteert twee grote beschavingen met elkaar en laat de grote culturele contrasten of verrassende gelijkenissen zien.

Het goddelijke en alledaagse Maasland in de 7de-10de eeuw.” Deze tentoonstelling brengt het verhaal van Basina en Fredegonde, twee Maaslandse zussen. Beiden bewandelen een totaal verschillend levenspad. Terwijl de ene zus ‘huisvrouw’ wordt en zich vasthoudt aan de oude tradities, treedt de andere zus in het klooster waar ze het nieuwe geloof, dat weldra als een strak keurslijf zal aanvoelen, ervaart.

Kaakvormig reliekschrijn;
10e eeuw
(Kerkschatten Sint-Catarinakerk)Naar aanleiding van een archeologisch onderzoek (1985) in de beerput van de apotheek en aan de hand van de gevonden pollen vindt men hier diverse geneeskrachtige kruiden, keukenkruiden en kruiden gebruikt in de drogisterij. 
Deze kruiden werden meestal geplant volgens familie of volgens geneeskrachtige werking. In het laatste geval kan men eenzelfde kruid op meerdere plaatsen aantreffen in de tuin omdat zij voor meerdere ziektes heilzaam waren.
De kruidentuin werd opgedeeld in vakken waarin de kruiden, naargelang hun werking, zijn ondergebracht.


Het huis "In 't Moelevelt" heeft een mooie zijgevel in prachtig vakwerk.
Mijn laatste bezoek was aan de 
Sint-Catarinakerk, gelegen op de plaats waar vroeger een kerkhof was. 

De huidige kerk verving in 1840 de vervallen gotische kerk en is een goed voorbeeld van  het vroege neoclassicisme.

Deze kerk bezit één van de, zoniet dé belangrijkste kerkschatten van Limburg. Het betreft één van de opmerkelijkste cultuurhistorische overblijfselen uit de Karolingische periode (750-900 n. Chr.): de CODEX EYCKENSIS, het oudste evangelieboek van de Benelux. Deze Codex, afkomstig uit de voormalige abdijkerk van Aldeneik, wordt gedateerd in de eerste helft van de 8e eeuw en is omhuld met een waas van mysterie. Dankzij een zorgvuldige restauratie (1984-1994) bevindt dit verlichte manuscript zich in een uitstekende staat.

Daarnaast herbergt de kerkschat ook nog eens de oudst bewaarde Angelsaksische weefsels van Europa (eerste helft 8e eeuw). Het zou gaan om stoffen die toebehoorden aan de zussen Harlindis en Relindis en stukken van een vroegmiddeleeuwse kazuifel. Via twee Angelsaksische missionarissen, St. Bonifacius en St. Willibrord, zijn deze stoffen van geweven zijde en borduurwerk in de voormalige parochiekerk van Aldeneik terecht gekomen. Later werden ze overgebracht naar de Sint-Catharinakerk in Maaseik. Opnieuw zult u zich verbazen over hun fijnzinnige schoonheid.


In de kluis of de derde en laatste zaal bevinden zich de relieken van Harlindis en Relindis en de daaraan verbonden legendes. 

Verder omvat het geheel kerkelijk zilverwerk (16de-19de eeuw), het Charter uit 1244 betreffende de oprichting van de parochie Maaseik, een aflaatbrief uit 1342 en laatmiddeleeuwse kazuifels en dalmatieken.
Daarna lekker geluncht in de brasserie  "De Kloostertuin"


In de namiddag neem ik terug de bus naar Genk en vandaar de trein naar Brussel en Brugge

Een mooie twee-daagse.

    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten